Husgrund

Grunden är den viktigaste delen när du bygger hus. Om inte grunden är bra kan hela huset bli förstört. Vi har lång erfarenhet av grunder och utför allt från enkla plintgrunder till gjuten platta med golvvärme.

Vi gör grunder åt flera stora hustillverkare och utför hela entreprenaden från orörd mark till färdig tomt.

Ring oss och rådfråga vilken grundläggning som passar bäst på just er tomt.

Exempel på hustillverkare vi gjort grunder åt:
Trivselhus, Fiskarehedenvillan, Mälarvillan, Borohus, Hudikhus, Västkuststugan och Ekohus.