Dränering

Vi har lång erfarenhet när det gäller grunddräneringar och jobbar med Optidräns dränerings- och isoleringssystem som är en fuktskyddande och värmeisolerande dräneringsskiva där cellerna är luftfyllda. Dräneringsskivan är unik i sin uppbygnad, varje expanderad cellplastkula är helt omsluten av ett speciellt bindemedel. Förutom att det limmar samman cellplastkulorna förhindrar det att cellplasten absorberar fukt och vatten. Detta är mycket viktigt för materialets funktion och livslängd. Fuktiga isoleringsmaterial har mycket dåliga isoleringsegenskaper.

Optidrän skyddar väggen mot det utifrån kommande markvattnet och kondensfukten inifrån källaren och är en väl beprovad produkt.

Vi är även kvalitetssäkrade på grunddränering- och grundisoleringsarbeten och lämnar fasta priser med garanti på arbetena.