Avlopp

Med bred erfarenhet av enskilda avloppsanläggningar lämnar vi 10 års funktionsgaranti. Vi tar hand om både ansökan och markarbeten och hjälper kunden hela vägen från idé till färdigt avlopp.

Varför behövs en VA-utredning?

Om du har ett avlopp som inte uppfyller dagens krav är du skyldig att åtgärda det. Det kan även vara så att du söker bygglov eller vill stycka fastigheter i ett område där kommunalt vatten och avlopp saknas. För att då söka tillstånd för ett nytt avlopp kräver kommunen att du som fastighetsägare lämnar in ett underlag med vatten- och jordanalys, situationsplan, ritningar samt dimensionering av en avloppsanläggning som är anpassad till de förhållanden som råder på just er tomt, dvs en VA-utredning.

Hur går det till?

Det du måste börja med är att göra en VA-utredning. Om du anlitar oss går det till så att vi kommer ut till tomten tillsammans med vår grävare och tillsammans med er kommer vi fram till en lämplig lösning som passar både tomten och er. Vi gräver provgropar för att se markens beskaffenhet samt tar mark- och vattenprover. När detta är klart och vi fått tillbaks proverna från analys så sätter vi ihop ett färdigt förslag och ritningar, situationsplan mm och skickar över det till er för godkännande och påskrift. Ni skickar det sedan till kommunen. När allt är klart får ni även en offert av oss på att anlägga avloppet i enlighet med förslaget. Ni binder er inte att anlita just oss utan kan skicka ut underlaget till flera företag om ni vill ha andra offerter att jämföra med.

Tillståndsgaranti

Som kund hos oss kan du även känna trygghet i att du är garanterad tillstånd hos kommunen, annars debiteras inget för VA-utredningen.

Ring och boka VA-utredning eller fråga vad som gäller för just er fastighet.

Kontakta oss redan idag så hjälper vi er att komma tillrätta med era avloppsproblem.

Kommunalt VA

Det satsas mycket pengar på utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet i flertalet kommuner, och när stamledningarna är klara tar vi hand om grävningen på tomten. Vi kommer ut på platsbesök för att ta reda på alla förutsättningar, verkar det möjligt att få ner ledningarna på s.k. frostfritt djup, är det bergigt, behövs isolering, värmekabel etc. Går det t.ex. att ansluta till husets befintliga rör eller måste nya rör dras under huset. I många fall vill man installera vattentoalett i samband med att man får kommunalt VA och då rekommenderar vi gärna duktiga rörmokare för invändiga installationer.

Det kan även vara så att en samfällighet eller förening med allt från några fastigheter upp till flera hundra hushåll ska ansluta till en gemensam avloppsanläggning med s.k. LTA-system, där alla t.ex. behöver gräva ner en egen pumpbrunn på tomten för att ansluta till stamledningen i gatan. Detta hjälper vi gärna till med.