Tjänster

Avlopp

Om du har ett avlopp som inte uppfyller dagens krav är du skyldig att åtgärda det. Det kan även vara så att du söker bygglov eller vill stycka fastigheter i område där kommunalt vatten och avlopp saknas.
Läs mer»

Dränering

Vi jobbar med Optidrains dränerings- och isolerings system som är en fuktskyddande och värmeisolerande dräneringsskiva där cellerna är luftfyllda. Vi är kvalitetssäkrade på grunddränering- och grundisoleringsarbeten och lämnar fasta priser med garanti på arbetena.
Läs mer»

Husgrund

Vi har lång erfarenhet av grunder och utför allt från enkla plintgrunder till gjuten platta med golvvärme. Vi gör grunder åt flera stora hustillverkare och utför hela entreprenaden från orörd mark till färdig tomt.
Läs mer»

Tomtplanering

Vi utför finplaneringar med utläggning gräsmattejord, grässådd, p-platser, uppfarter, murar, schaktar för häckar och planteringar, eller vad du än kan tänkas behöva hjälp med.
Läs mer»

Stenspräckning

Vi utför bergspräckning i samband med t.ex. avloppsjobb, poolbygge, husgrund etc. Det vi använder är s.k. Simplex som är en mjukare metod än vanlig sprängning och orsakar minimalt med vibrationer. Det krävs av den anledningen inte heller dyra besiktningar av husgrunder innan. Självklart har vi utbildning på det!
Läs mer»

Snöröjning/Sandning

Vi utför snöröjning och sandning åt privatpersoner, företag och föreningar. Maskinparken för detta ändamål består av lastmaskin samt bilar med plog samt sandspridare.
Läs mer»


Leverantörer