Leverantörer

Vi jobbar med noga utvalda produkter anpassade för de förhållanden som råder i Roslagen.

enskilda avloppsanläggningar lämnar vi 10 års funktionsgaranti. 

För grunddrängeringar använder vi Optidrains dränerings- och isoleringssystem baserat på en unik fuktskyddande och värmeisolerande dräneringsskiva.

För husgrunder använder vi till stor del Albabalkssystemet från Nyströms Cement som är populärt hos de flesta stora hustillverkare.


Leverantörer